นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด (“บริษัท”) เจ้าของ เว็บไซต์ www.intronics.co.th ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด

ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัท ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทและจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่าน

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.intronics.co.th แล้วเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง :

  • IP Address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
  • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใดๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้บริษัทสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส
บริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนเว็บไซต์ www.intronics.co.th โดยมีการส่งสแปม สปายแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัทเท่านั้น

การติดต่อ เว็บไซต์ www.intronics.co.th
หากท่านต้องติดต่อบริษัท หรือมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุกกี้โปรดติดต่อเราที่ webmaster[@]intronics.co.th

กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อปลีกย่อยใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย