งานแถลงข่าว “เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง”
Chula High Flow Nasal Cannula

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และ ผู้พัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง
“เครื่องช่วยหายใจ อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula”


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ อัตราไหลสูง (High Flow Nasal Cannula – HFNC) เพื่อใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยจากการติดเชื้อจาก โควิด-19 และปัญหาทางเดินหายใจ นับว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูงเครื่องแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย สามารถลดการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยได้มีการส่งมอบและใช้งานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และกระจายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศกว่า 500 เครื่อง