เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง (Bililight) LX-101

LX-101 เป็นชุดดวงโคม LED ให้แสงสีน้ำเงินที่มีความยาวคลื่นแสง 425 – 475 นาโนเมตร ใช้ในการรักษาทารก
แรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองเนื่องจากการมีสาร bilirubin ในร่างกายเกินค่าปกติ

LX-101 มีอยู่ 2 รุ่นตามลักษณะการใช้งานดังนี้
– LX – 101S ใช้งานโดยส่องแสงมาจากด้านบนของตัวเด็ก ตัวโคมจะวางอยู่บนขาตั้งที่มีล้อสำหรับเข็น
– LX – 101C ใช้งานโดยส่องแสงมาจากด้านใต้ของตัวเด็ก ตัวโคมจะวางอยู่ใต้ถาดนอนที่อยู่ในเปลเด็กอีกทีหนึ่ง


การทดสอบสเปกตรัมแสง

สถานที่ทดสอบ : ห้องปฏิบัติการแสง กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ชุดโคมที่ใช้ : รุ่น LX -101C และ LX-101S

เครื่องมือที่ใช้ : เครื่อง สเปกโตรมิเตอร์ “Instrument Systems” รุ่น CAS140CT ที่สามารถวิเคราะห์ความยาวคลื่นแสงได้ตั้งแต่ 220–1,020nm และมีความละเอียดในการวิเคราะห์ 0.8 nm โดยตั้งโคมให้อยู่ห่างจากตัวเซนเซอร์วัดแสง 50 cm


บริจาคเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง (Bililight)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 28 มิถุนายน 2562, อาคารภูมิสิริ
บริจาคเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง (Bililight) จำนวน 36 เครื่องโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันที่ 12 มิถุนายน 2562, ณ.ห้อง I.C.U. เด็ก, ชั้น 3, อาคาร 58 ปี

พญ. ชนกานต์ มุกสิกวงศ์ เป็นตัวแทนรับบริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 6 เครื่อง จากบริษัท Intronics เพื่อให้กับแผนก I.C.U. เด็ก
โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

บริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่องโรงพยาบาลเด็ก
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

บริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง